TEMATYKA ŻYDOWSKA W TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA POTOCKIEGO

Andrzej Potocki, pisarz i dziennikarz, od wielu lat angażuje się w ochronę pamięci o wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej na terenach województwa podkarpackiego. Podejmował ją w działalności dziennikarskiej, realizując 24 filmy i reportaże filmowe dedykowane tej tematyce oraz nadal w działalności pisarskiej, w której spośród 30 książek swojego autorstwa 8 poświęcił różnym aspektom historii społeczności żydowskiej. Andrzej Potocki w obranych przez siebie dziedzinach aktywności zawodowej położył solidne podwaliny pod działania w zakresie aktywnej ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej, odkrywając przed zainteresowanymi wielowątkową wiedzę oraz pokazując wyjątkowy charakter współistnienia społeczności polskiej i żydowskiej w Polsce południowo-wschodniej.
31 maja 1978 r. w zabytkowej leskiej synagodze z mojej inicjatywy, wówczas dyrektora Bieszczadzkiego Domu Kultury, otworzono Bieszczadzką Galerię Sztuki, która funkcjonuje do chwili obecnej. W 1987 r. z młodzieżą, jako nauczyciel historii Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, odnowiliśmy kilkanaście polichromii na macewach leskiego cmentarza żydowskiego.
W bezpośredniej styczności z czytelnikami podczas spotkań autorskich uczy tolerancji i wzajemnego szacunku popularyzując encyklopedyczną wiedzę o historii Żydów w wymiarze podkarpackim. W 2012 r. decyzją Ambasady Izraela w Warszawie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Funduszu Michaela Traisona dla Polski, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Andrzej Potocki otrzymał dyplom honorowy „Chroniąc Pamięć” za zaangażowanie w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów. Dwa jego filmy „Galicyjskie judaica” oraz „21 Adar w Leżajsku” włączono do zasobów Steven Spielberg Jewish Film Archive w Jerozolimie, a filmowa opowieść o rodzinie Kuchtów z Królika Polskiego, która uratowała podczas Holocaustu żydowską rodzinę Pinkasów pt. „Pięć razy ocalili świat” zasiliła archiwum Instytutu Jad Waszem w Jerozolimie jako „ważne świadectwo w dokumentowaniu bohaterskich czynów Polaków ratujących przedstawicieli społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej”.

Czytaj całość