START arrow NOTA BIOGRAFICZNA
NOTA BIOGRAFICZNA Drukuj Poleć znajomemu
Andrzej Potocki urodził się w Rymanowie. Z wykształcenia jest historykiem i animatorem kultury, jednak przez ostatnie ćwierć wieku z powodzeniem uprawia zawód dziennikarza reportażysty. Publikuje w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz realizuje materiały filmowe dla telewizji publicznej, w której ukazało się ponad sześćset jego filmów, reportaży i felietonów. 
W swoim dorobku publicystycznym ma dwadzieścia osiem tytułów książek i tomików poezji, w tym ośmiokrotnie już wydawaną "Księgę legend i opowieści bieszczadzkich" (Kraków 1990, Rzeszów 1995, Lesko 1998, 2000, 2002, 2003, Rzeszów 2006, 2008, 2014) i pięciokrotnie wznawiane "Madonny bieszczadzkie" (Lesko 1990, Rzeszów 1992, rozszerzone - Rzeszów 1996, Lesko 2001, Warszawa - Rzeszów 2008 - dwujęzyczne). Ponadto opublikował: "Bieszczadzkie Sanktuarium Maryjne w Jasieniu" Warszawa 1990, "Bieszczadzkimi śladami Karola Wojtyły" Brzozów 1991, "Dusiołki co one są w Bieszczadach" (Lesko 1990, Rzeszów 1992, 2008), "Galicyjskie fajki gliniane" Rzeszów 1993, "Listy o miłości" (Rzeszów 1993, Warszawa 2011), "Podkarpackie judaika" Brzozów 1993, "Od źródeł Sanu do Otrytu" Brzozów 1993, "Żydzi rymanowscy" Krosno 2000, "Bieszczadzkie losy. Bojkowie i Żydzi" Krosno 2000, "Wokół bieszczadzkich zalewów" Krosno 2001, "Między Otrytem i Żukowem" Krosno 2002, "Księga legend i opowieści beskidzkich" Lesko 2003 i pod zmienionym tytułem "Legendy łemkowskiego Beskidu" Rzeszów 2007, "W dolinie górnego Wisłoka i od Rymanowa po Jaśliska" (Krosno 2004, 2013), "Majster Bieda czyli zakapiorskie Bieszczady" (Rzeszów 2004, rozszerzone - Rzeszów 2005, znacznie rozszerzone - Rzeszów 2008, wydanie IV Rzeszów 2010, wydanie V Rzeszów 2014), "Żydzi w Podkarpackiem" Rzeszów 2004, "Poradnik filmowca amatora" Rzeszów 2004, "Bieszczadzkimi i beskidzkimi śladami Karola Wojtyły" Rzeszów 2005, "Księga legend karpackich" (Rzeszów 2006, znacznie rozszerzone - Rzeszów 2010), "Bieszczadzkie Judaica" Rzeszów 2007, "Przystanek Bieszczady" (Rzeszów 2008, 2011), "Śladami chasydzkich cadyków w Podkarpackiem" Rzeszów 2008, "Kapliczka pamięci" Rzeszów 2009, "Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego" Rzeszów 2010, "Legendy i opowieści ziemi dydyńskiej" Rzeszów 2010, "Zaginiony świat bieszczadzkiego kresu. Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie" (Rzeszów 2013, 2014), Dzikie pola socjalizmu czyli kowbojskie Bieszczady” Rzeszów 2015.  
W swoich publikacjach preferuje przede wszystkim tematykę bieszczadzką, bowiem mieszkał tam siedemnaście lat. Zajmuje się także historią regionalną społeczności żydowskiej i ruskich grup etnicznych, zamieszkujących Podkarpacie. 
Jego teksty znajdują się także w publikacjach zbiorowych: "Z Karolem Wojtyłą wędrowanie po Polsce" Warszawa 2002 i "Jak robi się film górski" Lądek Zdrój 2002, "Tradycja i historia regionów we współczesnej literaturze polskiej i słowackiej" Krosno 2005, "Rymanów Zdrój dawniej i dziś" Krosno 2006 oraz w albumach: "Bieszczady" Olsztyn 1999, "Lesko" Lesko 2001, "Powiat liski na starej pocztówce" Krosno 2002, "Iwonicz sprzed lat" Rzeszów 2005, "Zapomniane Bieszczady" Krosno 2005 i 2006, "Beskid Niski" Rzeszów 2005, "Solina" Rzeszów 2005, "Podkarpacie" Rzeszów 2006, "Bieszczadzkie przypadki Jędrka Wasielewskiego Połoniny" Rzeszów 2007 i 2013, Antologia "Erotyki" Warszawa - Rzeszów 2008, Antologia "Dla Matki" Warszawa - Rzeszów 2008, "Natchnieni Bieszczadem. Antologia poezji" Rzeszów 2008 (także wybór i opracowanie), "Bieszczady z nieba" Krosno 2009, „Bieszczady góry magiczne” Rzeszów 2015. 
Jest m.in.: laureatem nagrody "Dziennikarz Roku 1990", laureatem I i dwóch II nagród za reportaże na I (1996 r.), III (2000) i VI (2001) Przeglądzie i Konkursie Dziennikarskim Oddziałów Terenowych TVP. Jego filmy zostały wyróżnione na międzynarodowych festiwalach: VI Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnym i Radiowym dla Mniejszości Narodowych "Mój rodzinny kraj", Użgorod 2004 - (Ukraina) za film "Przepadła moja Łemkowyna" oraz w 2005 r. na XI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi za film "...i żeby wilk był syty i owca cała". Jest także laureatem nagrody głównej w 2000 r. im. Franciszka Kotuli za publikacje dotyczące Bieszczadów i nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego w 2006 r. za całokształt twórczości oraz nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w 2010 r. 
Wspólną decyzją Ambasady Izraela w Warszawie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Funduszu Michaela Traisona dla Polski, Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego Andrzej Potocki został laureatem dyplomu honorowego „Chroniąc Pamięć”, nadawanego Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski.
Ponadto w 2013 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego doceniając niepodważalny wkład w upowszechnienie historii, etnografii, dziedzictwa kulturowego oraz aktywności kulturalnej mieszkańców województwa podkarpackiego nadał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.