START arrow PUBLIKACJE arrow S£OWNIK BIOGRAFICZNY ¯YDÓW Z PODKARPACKIEGO